قانون شرکت ها

قانون تجارت و شرکت
در اختلافات  تجاری و شرکتی مهمترین امر آینده شرکت شمااست. بنابراین بهترین کارمراجعه به موقع به یک وکیل مورد اعتماد می باشد.

خدمات ما برای موکلینمان در سراسر کشور آلمان:
  • مشاوره برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آلمان 
  • مشاوره جامع در انتخاب نوع قانونی شرکت، با توجه به جنبه های مالیاتی 
  • تنظیم قرادادهای کاری برای کارمندان شرکت،تنظیم قرارداد مدیریت
  • مشاوره برای تغییر نوع قانونی شرکت 
  • تنظیم و اصلاح قراردادهای تجاری
  • مشاوره برای شروع کسب و کار و افتتاح شرکت در آلمان
تماس با ما:
ایمیل: gorji@gorjilaw.com                     
تلفن:  ۰۰۴۹۴۰۴۶۶۴۴۶۲۰
فکس:۰۰۴۹۴۰۴۶۶۴۴۶۲۱
 
شما نه تنها با تخصص ما بلکه با اعتماد و صداقت ما احساس اطمینان و آسودگی خاطر خواهید کرد.