مهاجرت به آلمان – حقوق اقامت و پناهندگیخدمات ما در زمینه حقوق اقامت و پناهندگی :
 
  •  اخذ ملیت آلمانی  
  • ویزای کار  کارت آبی اتحادیه اروپا Blue Card EU
  • ویزای تجاری 
  • ویزا برای جستجوی کار
  • پیوست به خانواده
  • ورود به بازار کار آلمان
  • ویزای دانشجویی   
  • تمدید اجازه اقامت 
  • اعترض به سفارت آلمان در تهران در صورت رد درخواست ویزا   
تماس با ما:
ایمیل: gorji@gorjilaw.com                     
تلفن ۰۰۴۹۴۰۴۶۶۴۴۶۲۰
فکس:
۰۰۴۹۴۶۶۴۴۶۲۱
 
شما نه تنها با تخصص ما بلکه با اعتماد و صداقت ما احساس اطمینان و آسودگی خاطر خواهید کرد.