Iran Desk

 
میز ایران
ما فراسوی مرزها فکر میکنیم.

میز ایران ما با آشنایی کامل به حقوق تجارت آلمان شرکت های ایرانی را درسرمایه گذاری در آلمان به ویژه در زمینه ثبت شرکت در آلمان وحل اختلافات حقوقی با پیمانکاران آلمانی همراهی می کند علاوه بر این وکلای ما سرمایه گذاران خارجی را برای فعالیت های تجاری خود در ایران همراهی می کنند. وکلای ما با تخصص به تمام مسائل حقوقی و مالیاتی در ایران به عنوان شریکی قابل اعتماد در کنار موکلین خود می باشند. مابه خصوصیات ویژه سیستم قضایی ایران و فرهنگ تجاری مردم ایران آشنایی کامل داریم و همین امر رمز موفقیت ما می باشد.

خدمات ما:
  • تاسیس شرکت در آلمان
  • حمایت از موکلین خارجی برای فعالیت های تجاری خود در ایران
  • تنظیم قراردادهای تجاری
  • مشاوره درامور  املاک و مستغلات
  • تنظیم  Joint Ventures
  • ثبت شرکت در آلمان 
  • تنظیم قرارداد برای فروش  کالا در سطح بین المللی 
  • کمک برای پر کردن فرمهای اداری مورد نیازبه زبان فارسی و تشریفات اداری در ایران

برای موفقیت سرمایه گذاری خود  از همان ابتدا، برنامه ریزی صحیح و آشنایی با قوانین پیچیده حقوقی ضرورت اساسی دارد.وکلای ما با اطللاعات ازشمند  خود در تمام مراحل سرمایه گذاری در ایران و آلمان شما را همراهی می کنند.
 دفتر وکالت ایرانی آلمانی ماخدمات خود را به زبان انگلیسی، آلمانی، فارسی ارایه می دهد.این خدمات شامل تنظیم قرارداد نیز می باشد.
مشاوره میتواند در هامبورگ و تهران برگزار شود.
تماس با ما:
ایمیل: gorji@gorjilaw.de
تلفن: , ۰۰۴۹۴۰۴۶۶۴۴۶۲۰
فکس:۰۰۴۹۴۰۴۶۶۴۴۶۲۱
 
شما نه تنها با تخصص ما بلکه با اعتماد و صداقت ما احساس اطمینان و آسودگی خاطر خواهید کرد.