امیر افروز

امیر افروز

مدیر امور اداری

  • فوق لیسانس متالوژی – دانشگاه منچستر ، انگلستان
  • نظارت وهماهنگی امور اداری
  • پیگیری امور مرتبط با موکلین و سایر موّسسات حقوقی
  • ارزیابی تجاری و فنی پروژه ها
  • ترجمه انگلیسی و فارسی همزمان متون حقوقی و فنی

ایمیل :gorji@gorjilaw.de

تلفن : (+49)4046644620


زبان :English - Persian -German

 
تحصیلات : فوق لیسانس متالوژی – دانشگاه منچستر ، انگلستان
 
تجارب کاری:
             دستیار پژوهشی : دانشکده متالوژی – دانشگاه منچستر ۱۳۶۱-۱۳۶۰
             مدیر پروژه : شرکت معدنی کرومیت ؛ معادن فاریاب – ایران ۱۳۶۳-۱۳۶۲
             مدیرپروژه / مدیر فروش فنی : معاون ـ شرکت اپروتک – منچستر ؛ انگلستان ۱۳۶۷-۱۳۶۳
             مدیر فروش : شرکت بازرگانی کلئوپاترا – منچستر؛ انگلستان ۱۳۷۲-۱۳۷۰
             مدیر پروژه و مشاور فنی: شرکت فولیران – تهران ؛ ایران ۱۳۷۲-۱۳۷۱
تخصص ها:
               نظارت وهماهنگی امور اداری
               پیگیری امور مرتبط با موکلین و سایر موّسسات حقوقی
               ترجمه انگلیسی و فارسی همزمان متون حقوقی و فنی
              ارزیابی تجاری و فنی پروژه ها
             طراحی و اجرای دوره های آموزش زبان انگلیسی عمومی و تجاری